DELA

Tandvården lyfts upp i Ålands nya hälsolag

En välkommen nyhet i förslaget till åländsk lag för hälso- och sjukvården handlar om tandvården.
Landskapsregeringen planerar att inom kort föreslå hur den ska utvecklas inom ÅHS.
Social- och hälsovårdsminister Katrin Sjögren (Lib), landskapets socialchef Carina Strand och landskapsläkare Jaana Lignell presenterade i dag förslaget till ny lag för hälso- och sjukvården. Den gamla lagens 17 i dag otillräckliga paragrafer har nu växt till en ny lag med 57 paragrafer som tydligt reglerar vad man som patient har rätt att förvänta sig av hälso- och sjukvården.
I riket träder den nya lagen i kraft 1 maj. På Åland blir väntan något längre – förslaget är nu på remiss och ministerns förhoppning är det ska ligga på lagtingets bord i september och klubbas före lagtingsvalet i höst.


Dyr tandvård
Fjolårets kartläggning visar att Åland vid sidan av Island har flest tandläkare per 100.000 invånare i Norden och tandhälsan bland åländska 12-åringar har förbättrats
Men det finns ålänningar som inte har råd att gå till tandläkare, och därför finns förslag på tandvårdschecker/servicesedlar, vårdgaranti och högkostnadsskydd som innefattar också tandvård. En möjlighet är också att föra över arbetsuppgifter från tandläkare till tandhygienister och på så sätt spara tandläkarresurser.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Orre