DELA

Tandvård i skärgården diskriminering, anser Lib

LAGTINGET. Liberalerna motsätter sig förslaget att alla skärgårdsbor ska få rätt till allmän tandvård. I stället vill de ge tandvård till de äldre som bor på servicehem.
Allmän tandvård till alla var ett socialdemokratiskt vallöfte, och nu säger socialminister Carina Aaltonen (S) att man tar ett första steg mot reformen. Från och med årsskiftet ska åldersgränsen för ÅHS tandvård höjas från 25 till 27 år. Dessutom investerar man 220.000 euro i en ny tandvårdsvagn, som ska erbjuda bastandvård till alla som bor i skärgården. En sådan vagn fanns även tidigare, men togs ur bruk 2009 efter att ha använts i 29 år.
– Framför allt är det ett regionalpolitiskt beslut, sade Aaltonen i lagtinget i går.
Liberalerna gillar höjningen av åldersgränsen och investeringen i den nya tandvårdsvagnen, men tycker att den borde tjäna barn, unga och äldre, inte alla skärgårdsbor. I stället vill man att vagnen ska sköta tänderna för dem som bor på serviceinstitutioner på hela Åland.
Katrin Sjögren (Lib) citerade hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rasks remissvar.
– Lagförslaget är problematiskt till den del att den ger bosatta i vissa kommuner större rätt än bosatta i andra kommuner. Om landskapsregeringen och ÅHS menar allvar med de etiska principer som ska tillämpas när vi fördelar våra resurser finns det inte möjlighet att genomföra förslaget, läste hon.
Barbro Sundback (S) svarade att ett första steg i en större reform inte kan anses vara diskriminering och Carina Aaltonen sade att äldre ingår i de grupper som kan omfattas av vården i tandvårdsvagnen.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni