DELA

Talmanstrio återvaldes

I dag öppnar det nya lagtingsåret. De folkvalda inledde med traditionsenlig promenad i samlad trupp till St Görans kyrka och talmanstrion återvaldes för ännu ett år.
Talman Britt Lundberg (C) fick tjugosju av trettio möjliga röster. Två röstsedlar var blanka och en röst gick till Viveka Eriksson (Lib).
Till första vice talman valdes Viveka Eriksson med 26 röster. Roger Jansson (M) fick tre röster och Anders Eriksson (Åf) en röst.
Andra vice talman blev Roger Jansson (M). Han fick 24 röster. Viveka Eriksson fick två röster. Fyra röstsedlar var blanka.
Röstningen leddes av ålderstalmannen Barbro Sundback som suttit i lagtinget sedan 1979. (pd)