DELA

Talmansmöte i Oslo

Norden är möjligheternas land, sade lantrådet Camilla Gunell (S) på de nordiska regeringschefernas toppmöte i Oslo.
Och hon konstaterade att inflyttare till Åland klarar sig bättre på arbetsmarknaden än i övriga Finland.
Talman Britt Lundberg (C) å sin sida deltog i ett möte med de nordiska kollegorna.
Temat för mötet på den nordiska rådssessionen var ”Visioner för det kommande nordiska samarbetet”.
Lantrådet efterlyste gemensamma insatser mot arbetslöshet, fattigdom och ökande sociala klyftor. Hon lyfte fram det finländska arbets- och näringsministeriets utredning som visar att inflyttade på Åland har högst sysselsättningsgrad och inkomstnivå i Finland. Nyckeln till en lyckad integration och befolkningstillväxt är att det finns arbetsplatser.
– Förr seglade nordborna till Amerika som var möjligheternas land. Idag är det i Norden vi lyckas bäst med social mobilitet och idag är det Norden med sina utbildnings- och välfärdssystem som är möjligheternas land.
Talman Britt Lundberg (C) deltog i ett möte med sina nordiska kollegor, efter att de först intagit lunch kung Harald V på det kungliga slottet.
– Talman Britt Lundberg betonade utvecklingen av demokratin och jämställdheten i parlamenten., rapporterar delegationssekreterare Niclas Slotte som bistod talmannen.
Läs mer i papperstidningen! (pd/ms)