DELA

Talmannen vädjar till tullen

– Jag blev chockad då jag läste att Åland kan bli utan narkotikahund för en tid och jag vädjar till tullen att prioritera den här frågan. Hundarna är ju ett av de effektivaste sätten att hitta narkotikan.
Det säger talman Roger Nordlund (c).
Det var i går som Nya Åland berättade att Ålands tulldistrikt kommer att stå utan narkotikahund efter november.
Då går nämligen den ena av tullens två hundar i pension medan den andra hunden är sjukskriven, och det är osäkert om och när den åter kan jobba.
En ung valp är under utbildning för att ta över arbetet inom Ålands tulldistrikt, men den beräknas vara redo att jobba först under sommaren 2009.


Blev överraskad
Talman Roger Nordlund ringer upp Nya Åland.
– Det var en nyhet för mig att situationen ser ut så här och jag blev överraskad över prioriteringarna. Tullen ligger inte inom landskapets behörighet och därför använder jag nu ordet vädjar. Jag vill alltså vädja till tullen att de prioriterar upp arbetet med narkotikahundarna, säger han.
Roger Nordlund berättar att man diskuterat mycket kring narkotikahundarnas arbete, bland annat i familjen, och att man genom en satsning på dem tydligt markerar att droger inte är accepterade i det åländska samhället.
Tulldirektör Christina Ehrström berättade i gårdagens Nya Åland att deras arbete inte enbart bygger på narkotikahundar, utan även på underrättelsearbete och riskanalys.
Enligt Ehrnström har man utifrån en resurskartläggning konstaterat att två narkotikahundar bör räcka på Åland. Eventuellt blir det dock bara en från och med nästa sommar.


Föreslår ”hund-pool”
Roger Nordlund anser att det borde finnas flera, så att det i princip alltid fanns en hund i tjänst..
– Målsättningen borde vara att öka antalet narkotikahundar på Åland, inte att minska dem. Landskapet har ju polisen inom sin behörighet. Kanske en gemensam ”hund-pool” med flera hundar kunde vara en lösning om det bara vore praktiskt möjligt, säger han, och påpekar att hundarna jobba både vid gränsen, posten och på skolor.
Menar du att hundarna borde besöka skolor för att sprida kunskap om tullens arbete?
– Nej, de borde ofta vara på skolor för att undersöka om det finns droger där. Vi vet ju att det förekommer knark på våra skolor, säger Roger Nordlund, som betonar att pengar inte får styra i en sådan här fråga.


Paf hund
Det kostar ungefär 5.000 euro att skola en narkotikahund, en kostnad som ofta betalas av donatorer.
– Om orsaken är att det fattas pengar så kunde man ju fundera på Paf-medel. Det skulle ju även ge Paf god renommé att man är med och bekämpar drogmissbruk, säger Roger Nordlund.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax