DELA

Talmannen tror på utmaningar

Bästa ålänningar! Vi står nu inför ett nytt årtionde – ett årtionde som säkerligen kommer att innehålla många utmaningar både för oss ålänningar lokalt men också globalt för hela världen. Min tro och förhoppning är att vi människor skall vara så kloka att när vi om tio år ser tillbaka skall kunna säga att det varit ett bra årtionde för mänskligheten.
Så inledde talman Roger Nordlund årets nyårstal som sändes ut av Ålands tv och radio.
Här följer resten av talet:
När vi ser tillbaka på det år som gått här på Åland kan vi konstatera att det innehållit både fantastiska framgångar men också en del svårigheter.

Inom idrotten och kulturen har vi fått uppleva fantastiska händelser som det känns bra att tänka tillbaka på nu mitt i vintern. Vi har fått inviga Alandica kultur och kongress, vi har fått uppleva Joeloperan, Öspelen som blev en framgång och oförglömlig folkfest tack vare alla som engagerade sig och hjälpte till, vi har fått se damerna bli finska mästare i fotboll för att bara nämna några av de arrangemang och händelser som förgyllt vårt liv här på Åland år 2009.
Man kan inte nog understryka hur viktig kulturen och idrotten är för vår livskvalitet på Åland. Samtidigt är det också mycket tackvare dessa områden som Åland har en kreativ och stimulerande livsmiljö som ger näring till framgångsrika människor och företag.

Vi har orsak att både gratulera och känna oss stolta över Viking Line som under sitt jubileumsår i mycket hård konkurrens utsågs till årets företag i Finland.

Inom det politiska området har det däremot varit ett tyngre år pga det ekonomiskt svåra läget i världen och Finland vilket i sin tur avspeglar sig på Åland i en betydligt mindre klumpsumma.
De minskade inkomsterna gör att vi de närmaste åren måste minska kostnadskostymen inom offentlig sektor om vi inte skall försätta landskapets budget i alltför stort underskott. Vi måste vara beredda att ifrågasätta gamla strukturer och handlingsmönster för att kunna hitta de mest kostnadseffektiva sätten att producera tjänster och administrera Åland. Vår viktigaste skyldighet är att kunna trygga basservicen till alla ålänningar.
En ökad kostnadseffektivitet är också en nödvändighet om vi skall kunna utveckla den ekonomiska självstyrelsen och i förlängningen leva på de inkomster som genereras på Åland.

Åland har under de senaste åren genomgått en fantastisk förändring och ekonomisk utveckling. Vi har haft en kontinuerlig tillväxt i befolkningen och man kan med fog säga att Åland idag är ett öppet och internationaliserat samhälle. Det här ger oss goda förutsättningar för att också i framtiden kunna ha en positiv ekonomisk utveckling på Åland. Vi måste hela tiden välkomna nya människor som vill flytta hit och hjälpa oss med vårt samhällsbygge. Men det viktigaste av allt är att vi bygger ett sådant samhälle som alla de unga ålänningar som nu studerar utanför Åland vill och kan flytta tillbaka till.

Den språkliga utvecklingen i Finland ger anledning till oro i och med att det svenska språket trängs undan alltmer. Här på Åland är vi formellt skyddade av vår självstyrelse, men i praktiken innebär svenskans försvagning också problem för Åland om vi inte är aktiva och förutseende. Min tro är att en utökad självstyrelse i kombination med mera kontakter till Sverige på alla plan är det bästa sättet att bevara Åland svenskspråkigt. Jag hoppas att vi under 2010 på allvar skall få igång arbetet med en ny modern självstyrelselag, en sk ramlag.
Det var med stor lättnad och glädje som vi alldeles i slutet på 2009 tog emot det svenska beslutet att de åländska studerandena fortsättningsvis skulle behandlas som svenskar vid intagningen till universitet och högskolor. Detta blev möjligt tack vare ett stort politiskt arbete och engagerat stöd från Sveriges generalkonsul på Åland. Återigen fick vi ett konkret bevis för hur viktigt det är med ett permanent svenskt generalkonsulat på Åland.

Jag har tre önskningar eller målsättningar som jag hoppas skall kunna förverkligas under det kommande årtiondet

1. ett sundare samhälle

2. verklig jämställdhet

3. bättre miljö – världsledande när det gäller vindkraft

Åland är ett av de samhällen i världen som, tack vare tidigare generationers arbete, har de bästa förutsättningarna att möta framtiden. Tillsammans kan vi göra Åland ännu bättre.
Jag vill tillönska alla ett riktigt gott och framgångsrikt 2010.