DELA

Talmannen talade i Oslo

Talman Britt Lundberg tycker att gränsen mellan civila och militära aktiviteter blir mindre tydlig och att det blir allt mer krävande att följa upp att inte demilitariseringen kränks.
Det sade hon vid en rudabordskonferens om nordiskt försvarssamarbete i Oslo.
Talman Britt Lundberg höll tal om Ålands speciella säkerhetspolitiska status vid rundabordskonferensen. Hon sade bland annat att den sedvanerättsliga regim som reglerar demilitariseringen och neutraliseringen av Åland är högst giltig och levande ännu i dag.
– Dessa bestämmelser ska förbli i kraft vilka de förändringar än må vara som kan inträda på det säkerhetspolitiska planet nationellt eller internationellt. Detta innebär att Åland förblir neutraliserat oavsett vilka åtaganden som Finland i övrigt ikläder sig. Eftersom demilitariseringen och neutraliseringen är föremål för en sedvanerätt så binder de även andra stater än signatärmakterna och kan därför inte justeras genom en ändring av konventionerna, sade Lundberg.
Hon påpekade också att det finns en tendens att gränsen mellan civila och militära aktiviteter blir mindre tydlig och att det blir allt mer krävande att följa upp att inte demilitariseringen kränks.
– För att underlätta för något land att inte kränka Ålands demilitarisering är det viktigt att så få civila uppgifter som möjligt överförs till försvaret, sade Lundberg och fortsatte:
– Vi välkomnar ett förslag på hur till exempel räddningstjänsterna och liknande civila enheter i Norden kunde samordnas. Dessa diskussioner kunde gärna föras parallellt med de gemensamma säkerhets- och försvarsdiskussionerna. Ju fler välfungerande samarbeten vi har desto mindre behov har vi av militär närvaro.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg