DELA

Talmannen satte fokus på tolerans och samarbete

Talman Britt Lundberg riktade sig både till landshövdingen, sina lagtingskollegor samt till lantrådet och ministrar i sitt tal vid lagtingsårets öppnande i går.
Hon tangerade samarbete, tolerans, ekonomi samt inte minst; åländsk representantion i Europaparlamentet. Här är några citat ur talen.
Till landshövdingen:
– Från åländsk sida är vi beredda att finna vägar där Åland också kunde bidra till Finland. Ett exempel kunde vara att använda Åland som försöksområde inom energipolitiken. Åland är avgränsat och litet och kunde därför vara optimalt för försök och studier. Att hjälpas åt är särskilt viktigt när det är krassa ekonomiska tider.
– Ålänningarna har i senaste EU-val gjort sitt yttersta att genom samarbete och aktivt valdeltagande få representation i Europaparlamentet. Det är tydligt bevisat att det är omöjligt för Åland att vara representerat utan att Åland blir en egen valkrets. Lagtinget anser att statsrådet bör sätta igång de lagstiftningsåtgärder som krävs för att Åland i valet till Europaparlamentet i nästa val utgör en egen valkrets.
I talet till lagtingskollegorna tog hon fasta på viljan att skapa ett öppet, tolerant, inkluderande samhälle.
– Vi har ett uppdrag att genom lagstiftning och kloka budgetbeslut skapa ett samhälle där alla kan känna sig hemma oavsett om man är född här eller någon annanstans i världen, oavsett om man är kvinna eller man, oavsett vilken religion man erkänner sig till eller vilken ålder man har, om man har något funktionshinder eller drabbats av någon sjukdom
Till lantrådet och ministrarna ställde hon en drös med frågor, som innefattade allt från energipriser till renhållning och avslutade med att ge några råd.
– Eftersom vi nu går in i ett valår kan tidpunkten för att fatta vissa beslut vara av avgörande betydelse. En del beslut kan vinna på att vänta till senare eftersom ivern att uppnå vallöften kan både fördyra och medföra kompromisser så att beslutet tenderar att bli tandlöst. Andra beslut måste fattas nu även om de kan kännas obekväma men är av avgörande betydelse för Åland som helhet. Det här kräver mod och ansvar.
Läs mer om lagtingsårets öppnande i papperstidningen!

Heidi Hendersson