DELA

Talmannen röstade med oppositionen

Talman Barbro Sundback (s) gick med oppositionen i en budgetomröstning i lagtinget i dag.
Det gällde en kläm om att lagtinget vill ha en debatt om utvecklingen av ÅHS och behovet av om- och tillbyggnader. Rösterna föll 15-15 och Sundbacks röst avgjorde.
Klämmen kom ursprungligen från Sundbacks gruppkamrat Christian Beijar, men han drog tillbaka sitt förslag sedan han fått försäkringar om att meddelandet kommer oberoende av klämmen. Danne Sundman (ob) tog över klämmen i sitt namn och fick stöd av Sundback.
– Jag tycker inte regeringen har kunnat ge riktigt klara besked vad gäller ÅHS. Styrelsen har inte grepp om utbyggnadsplanerna och finansutskottet visste inte vad som är på gång. Men stadsstyrelsen har redan fått ansökan om stadsplaneändring, säger Sundback.
Hon säger att det är hög tid att se över ÅHSs organisation, som det är nu är det egentligen ingen som har ansvaret.
I och med att klämmen godkändes måste budgetbetänkandet gå tillbaka till finansutskottet och sedan komma på nytt till omröstning i plenum senare i eftermiddag. Sundback säger inte hur hon röstar nästa gång.
– Det beror på vilka försäkringar jag kan få om att det görs något, säger hon. (ht)