DELA

Talmannen: Mycket oroande utveckling i riket

– Jag ser en mycket oroande utveckling i Finland där det ena beslutet efter det andra går mot svenskan. Det är en kamp hela tiden.
Det säger lagtingets talman Roger Nordlund (C).
Vad säger du om att använda Åland i argumentationen?
– I sak är det riktigt. Om svenska språket blir alltför litet i Finland så är det svårt för myndigheterna att efterleva självstyrelselagen.
Vad händer den dagen?
– Det vet inte jag. Det måste ju föras politiska diskussioner på Åland.
Om den hätska debatten i finsk och finlandssvensk press säger han så här:
– Det är väldigt viktigt att komma ihåg att Finlands regering och riskdag en gång i tiden erbjöd Åland självstyrelse, och i det ingick garantier för svenska språket och kulturen. Kommentarerna om att Finland kan göra sig av med Åland bygger på okunskap.

Allt svårare
Men verkligheten visar att det med åren har blivit allt svårare att få service på svenska i riket.
– Jag kan ge ett exempel. När Elisabeth Nauclér och jag, i egenskap av kanslichef och lantråd, för några år sedan besökte fyra ministerier i Helsingfors och pratade svenska så fick vi svar på engelska på tre av ministerierna. Det är naturligtvis ett bekymmer i våra diskussioner att allt färre kan svenska.
Det kunde fungera med tolk, säger han – men:
– Nyanserna försvinner lätt, och nyanser är ibland väldigt viktiga. Det kan uppstå rädsla om man inte riktigt förstår varandra.

Haft högre profil
Talmannen tycker att det är både bra och nödvändigt att Folktinget och finlandssvenskarna tar strid för svenskan.
– Svenskfinland kämpar hårt för sin överlevnad. Vi har ju haft högre profil från åländsk sida, och det borde man ha haft också från finlandssvensk sida.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax