DELA

Talmannen jobbar för fler kvinnliga politiker

Kvinnorna som har beslutsfattande positioner i Europa blir fler, men är fortfarande i klar minoritet.
Det visas i en rapport som i veckan presenterades för CALRE-samarbetet, där Åland representeras av talman Britt Lundberg.
CALRE är konferensen för talmännen i de 74 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regioner Azorerna och Madeira samt Wales, Skottland och Nordirland i Storbritannien och %u01FAland i Finland.
I veckan hölls flera möten i Bryssel inom ramen för CALRE.
Den nämnda rapporten har tagits fram under talman Britt Lundbergs ordförandeskap i arbetsgruppen för jämställdhet.
– I rapporten redogörs för hur stor andel som utgör kvinnor respektive män i de lagstiftande regionala parlament som ingår i CALRE och i vilken utsträckning de regionala parlamenten i Europa kan betraktas som jämställda institutioner. I rapporten, som presenterades av professor Lenita Freidenvall vid Stockholms universitet, konstateras att fastän vi har sett en generell ökning av andelen kvinnor i beslutsfattande positioner i Europa är kvinnor fortsättningsvis en minoritet i den politiska sfären, sägs i ett pressmeddelande.
Andelen kvinnor i de lagstiftande regionala parlamenten inom CALRE utgör 31,1 procent, men att variationerna mellan regionerna är stora. Från 42,2 procent i Spanien till 14,8 procent i Italien. Ålands lagting har 20 % kvinnor.
– Arbetet för jämställdhet och för att öka den kvinnliga representationen i våra parlament och i beslutsfattandet är den enskilt viktigaste demokratifrågan. Målet är att andelen kvinnliga parlamentariker ska överensstämma med kvinnors bredare representation i samhället i övrigt, sade Lundberg, och föreslog ett tillägg till den gemensamma deklaration, som antas vid varje plenarsesssion, om att respektive parlament uppmanas att fortsätta arbetet för att öka jämställdheten och andelen kvinnliga ledamöter i parlamenten.
Läs mer i papperstidningen! (ms)