DELA

Tallink kan tvingas sälja fartyg

Tallink Siljas stora skuldbörda kan leda till att rederiet måste lämna färjrutter och sälja fartyg.
Det spekulerar tidningen Kauppalehti om efter att ha läst årsredovisningen som blev offentlig i fredags.
I går berättade Nya Åland om Viking Lines framgångsrika fjolår. Över sex miljoner passagerare, en ökning med en halv miljon jämfört med 2006, åkte med rederiets fartyg under året.
Eftersom totalantalet resenärer i Östersjötrafiken inte ökar nämnvärt, så betyder Vikings framgång att någon annat rederi – det vill säga Tallink Silja – har förlorat kampen om resenärerna, konstaterar Kauppalehti. På ett år har Viking tagit tillbaka resenärer i trafiken mellan Finland och Sverige medan Tallink Silja lyckats behålla sin ledande ställning i trafiken mellan Helsingfors och Tallinn.

Skuld: 1,1 miljard
Den hårda konkurrensen syns i Tallink Siljas resultat. Rederiet har investerat kraftigt under de senaste åren och skulden uppgår nu till drygt 1,1 miljard euro. Kassaflödet har minskat betydligt, från 87 till 55 miljoner euro, och om det skulle hålla sig på samma nivå framöver så skulle det ta cirka 20 år för rederiet att bli skuldfritt.
Kauppalehti tippar att Tallink Siljas stora finansiärer – bland dem Nordea och svenska banken SEB – kan bli nervösa med tanke på den pågående finanskrisen. Tallinks omsättning ökade med bara 3,4 procent under bokslutsperioden som sträcker sig från juli 2007 till augusti 2008. Nettoresultatet minskade kraftigt, från 67 till 20 miljoner euro.
Uppenbarligen har den fördel som Tallink tidigare hade i och med den biligare arbetskraften nu ätits upp, förmodar tidningen. Den dyra bunkern, som Tallink uppgett som en orsak till nedgången, slår ju lika hårt mot alla rederier.

Aktiekursen dök
Tallink Siljas stora fartygsflotta sägs också tynga ekonomin. Siljas fartyg och varumärke blev ingen penningmaskin för Tallink, men rederiets vd Keijo Mehtonen förnekar att någon fartygsförsäljning är på gång.
Tallink Grupps största ägare med 40 procent av aktierna är placeringsbolaget Infortar som ägs av bland andra Tallinks styrelseordförande Enn Pant. Aktiekursen har fallit dramatiskt och ligger nu på den historiskt sett lägsta nivån 31 cent. På ett år har Tallinks börsvärde minskat med en halv miljard euro. I fjol vid samma tid låg aktiekursen över en euro.
Rederiet har inte betalat ut dividend på många år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax