DELA

Tallbacka upprustas och hyrs ut

Föglö hembygdsförening behåller det ärvda huset Tallbacka i Degerby.
Det ska renoveras och sedan hyras ut på helårsbasis.
– Det är ett helt fantastiskt hus till rätt hyresgäst, säger ordföranden. Det har fin kvällssol.
Föglö hembygdsförening höll nyligen årsmöte och den ärvda fastigheten Tallbacka var ett viktigt diskussionsämne.
Huset, som ligger helt nära Enigheten som föreningen också äger, har donerats av Lars Troberg.
– Klart är att föreningen behåller huset i egen ägo, säger omvalda ordförande Eva Nyberg. Det ska rustas upp och hyras ut.

Inget vatten
På årsmötet redogjordes för vad som har gjorts så här långt och vad som återstår att göra. Tallbacka saknar vatten vintertid, det har inget godkänt avlopp och inget badrum.
– Meningen är inte att huset ska dränera föreningen på pengar, på sikt hoppas vi få inkomster av det, fortsätter Eva Nyberg.
Kakelugnarna har granskats av sotare och de är okej att elda i, likaså köksspisen.
Vid årsmötet beslöts om att föreningen intecknar huset för 70.000 euro, vilket inte är detsamma som att lånet blir så stort.


Strandbastur
Samtidigt som föreningen bygger brygga till Enigheten ska två strandbastur uppföras, en till Enigheten och en till Tallbacka.
Enighetens nya brygga som byggs upp enligt den ursprungliga modellen, ska bli klar till juni i år. Hur lång tid de resterade arbetena tar vill Eva Nyberg inte spekulera i.
– Det får ta den tid det tar. Det hastar inte.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax