DELA

Tålamodet tryter med sen idrottshistorik

Ålands idrottsförbund har under tre år fått sammanlagt 60.000 euro av landskapsmedel för att skriva en historik lagom till öspelen på hemmaplan 2009.
Men ännu har ingen historik synts till.
Byråchef Jan-Ole Lönnblad på landskapets utbildningsavdelning har under årens lopp haft kontakt med Ålands idrottsförbunds verksamhetsledare Jani Westerlund om historiken. Nu skärps tonen från landskapets sida.
– ÅIF har fått det här året på sig att ge ut historiken. Om inte det sker tas ärendet upp till diskussion i landskapsregeringen, säger han.

Historik och bok
2006, i samband med budgetarbetet inför 2007, anhöll ÅIF om pengar för att skapa en 10-årshistorik för förbundet och en bok om den åländska idrottens historia förslagsvis från 1897 till 2007.
20.000 euro av landskapsmedel veks för historiken och boken och bakades in i det allmänna årsbidraget till ÅIF – en summa som det året uppgick till 235.000 euro. Landskapsregeringen beslöt ge förbundet ytterligare 20.000 euro 2008 och 2009 för historiken.
Målet var att historiken och boken skulle ges ut lagom till öspelen på Åland 2009.
Men öspelen kom och gick – utan historik. Nu har ytterligare drygt två år gått och fortfarande saknas historiken som hittills kostat skattebetalarna 60.000 euro.
– Vi förväntar oss nog att historiken kommer snart. Jag har haft kontakt med förbundet ganska ofta, berättar Jan-Ole Lönnblad.

Mellanrapport krävs
Förbundet får enligt honom arbeta med historiken ännu i år. Om det drar ut längre på tiden krävs åtminstone en mellanrapport. Någon sådan har inte lämnats in och har inte heller krävts.
Jan-Ole Lönnblad påpekar att beviljandet av stora belopp till stora förbund bygger på förtroende.
– Landskapet har ingen medlem i ÅIF:s referensgrupp för bokprojektet. Det handlar alltså inte om något samarbete mellan landskapet och ÅIF, betonar han.
Jani Westerlund meddelar att historiken ska ges ut i maj 2012 när den åländska idrottsrörelsen fyller 150 år och att Lönnblad bör ha fått information om det.
– Om han nu säger något annat så kommer han kanske inte ihåg vad vi senast har kommit överens om.
Varför har det tagit så länge att få ihop historiken?
– Det är ett mastodontarbete och vi vill ha god kvalitet på historiken.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre