DELA

Tålamodet tryter med Eckeröutsläpp

De dåligt renade utsläppen från reningsverket i Eckerö har nu högsta prioritet i landskapsregeringen.
– Tålamodet börjar tryta. Reningen måste fungera, säger miljöminister Harriet Lindeman (fs).
Ännu en natt har Eckeröbon Fritz Selander, vars kamp för bättre rening av avloppsvattnet Nya Åland berättade om förra veckan, varit ute med hinken vid reningsverket i Storby.
– Det bara fortsätter. Den här gången var vattnet som rann ut mera grått i stället för gult som det var förra veckan, meddelade han i går.
Han har lovat sig själv och andra att inte ge upp innan han sett att reningsprocessen fungerar igen. Men nu känns det som om han har hamnat in i en återvändsgränd.
– Jag har varit i kontakt med så gott som alla myndigheter. Men inget händer.


Ingen polisanmälan
Han har också försökt polisanmäla Eckerö kommun för brister i hanteringen av avloppsfrågan.
– Men från polisen fick jag beskedet att min anmälan inte kan tas emot. En anmälan måste komma den officiella vägen.
Harriet Lindeman suckar lite när Nya Åland ringer. Senast förra veckan tog hon upp problemet med landskapets miljöbyrå som är övervakande myndighet.
– Jag vill att Eckerö kommun kommer in med en förklaring på varför problemen fortsätter. Jag begärde att förklaringstiden ska vara så kort som det bara är möjligt.
Den tid som kommunen fick på sig att förklara sig är därför bara en vecka lång.
Miljöministern är förvånad över att kommunen nu verkar förringa problemen efter att tidigare ha medgett svårigheterna.
– Det förstår jag inte. Det finns ju exakta gränsvärden och metoder för att mäta och för att veta hur reningen ska skötas. Prov ska lämnas in regelbundet till miljöbyrån. Det här måste ju fungera!


Bilar i skytteltrafik
Men vad är då alternativet? Det är inte så självklart.
– Det går inte att stänga reningsverket. De åländska tankbilarna skulle inte räcka till för att transportera allt avloppsvatten till stadens reningsverk. Det största problemet är antagligen att Eckeröverket inte klarar av topparna under sommarmånaderna, men det måste man ju ha planerat för. Min tanke är att det hade varit bäst att ansluta Eckerö till stans reningsverk, vilket man kanske inte vill nu när man satsat en massa pengar på det lokala reningsverket. Det här visar ju tydligt hur svårt det är att få mindre reningsverk att fungera.
Ett sätt skulle vara att köra en del av avloppsvattnet – det som reningsverket inte klarar av – till staden. Harriet Lindeman har tagit reda på om det går att tvinga kommunen till en sådan åtgärd.
– Det gäller att ha juridiken på sin sida. Provresultaten måste vara klara, och kommunen måste få förklara sig.


Förtroendebrist
Finns det risk att folks förtroende för landskapsregeringen, som ju ska fatta besluten, urholkas när sådant här får pågå sommar efter sommar?
– Jo. Jag ska agera igen. Det här är ett prioriterat ärende, absolut!
Andreas Nyberg och Ulf Simolin, inspektörer vid miljöbyrån, synade reningsverket förra onsdagen.
– Vi tog inga nya prover. Provtagningen sköter kommunen själv med hjälp av en utomstående provtagare som man har anlitat, berättar Andreas Nyberg.
Kommunen har ålagts att ta prover en gång i veckan nu under sommarmånaderna.
Ett problem är att rapporteringen kring provresultaten har varit, och är, bristfällig. Rapporterna skickas inte in kontinuerligt till miljöbyrån, något som borde fungera.


För tre juliveckor
Den senaste rapporten gällde januari-mars i år. Efter det har miljöbyrån – på direkt uppmaning – fått provsvaren för de tre första veckorna i juli.
– Proverna visar ganska höga halter av kväve, fosfor och BOD i det utgående vattnet. Juliproven klarade inte av uppställda gränsvärden.
Prover har skickats också till Sverige för analys, vilket innebär en viss fördröjning.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax