DELA

Tålamodet slut med Igge

Jag har idag låtit meddela lagtingsledamot Igge Holmberg att mitt tålamod med hans uttalanden på Facebook är slut.
Det skriver lantrådet Camilla Gunell i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
”De skämt som Holmberg ger uttryck för är under en lagtingsmans värdighet och skämt om allvarliga ting kan missförstås och skada andra. Hans uttalanden är obetänksamma och skadar förtroendet för det viktiga arbete många i partiet gör bland annat i kampen mot droger.
De mycket tydliga tillsägelser och reprimander som Holmberg fått har inte lett till önskat resultat. Därför har jag idag låtit meddela Holmberg att han inte längre har mitt förtroende att företräda den socialdemokratiska gruppen i BSPC (Baltic Sea Parlamentary Conference) och jag föreslår att lagtingsledamot
Karl Johan Fogelstrom i stället företräder socialdemokraterna i detta forum. Lagtingsgruppen kommer att diskutera frågan vid sitt gruppmöte i morgon onsdag.”
Nya Åland berättade i dagens tidning om Igge Holmbergs Facebookinlägg om droger.