DELA

Sverigekabeln avställd en vecka

Med början idag måndag och en vecka framåt är den så kallade ”Sverigekabeln” avställd. Under tden sköts elförsörjningen med reservkraft, alltså lokala elproduktionsenheter, så kallad ”ödrift”. Detta gäller hela Åland förutom östra skärgården och Lumparland samt delar av Lemland.
Orsaken till avställningen är arbeten i Kraftnät Ålands 110 kV:s nät.
Om det blir störningar som leder till elavbrott under ödriften byggs nätet upp igen med reservkraft. Det tar normalt cirka 2,5 timmar. Vid störningar ska man kontakta sin eldistributör. (as)