DELA

Svenskt rökförbud inte aktuellt på Åland

Socialstyrelsen i Sverige vill införa rökstopp som villkor för operationer. Något sådant är inte aktuellt på Åland, trots att undersökningar visar att rökning försämrar läkningen.
– Men vi önskar att patienterna slutar röka, säger Tora Bäckström på Ålands centralsjukhus kirurgiska avdelning.
I Sverige vill Socialstyrelsen införa rökstopp för patienter som ska genomgå operationer. Socialstyrelsens direktör Lars-Erik Holm anser att det är ett självklart krav man kan ställa på patienter i framtiden eftersom rökning fördröjer läkning och ökar risker för komplikationer.
Norrlands universitetssjukhus i Umeå har redan haft rökförbud inför planerade icke livshotande operationer. Man bestämde att patienten skulle vara rökfri två månader före och två månader efter operationen.

Kan inte neka operation
På Ålands centralsjukhus kirurgiska avdelning finns inga absoluta restriktioner när det gäller rökning. Överläkare Tora Bäckström säger att man råder patienter att sluta röka.
– Jag tycker att vi inte kan neka patienter operation för att de röker. Men vi önskar att de slutar röka med motiveringen att läkningen efter operationen blir bättre och komplikationerna blir färre.
Det är upp till patienten att själv fatta beslut om rökstopp.
– Men vi är behjälpliga efter operationen ifall de vill sluta röka. Det är ju bättre för patienten. Sår och ben läker bättre. Kärlkirurgi ger bättre resultat på lång sikt om patienten kan sluta röka.
Man har inga restriktioner alls förutom vissa speciella operationer där man måste gå ner i vikt före.
– Till exempel efter en bröstplastikoperation kan det blir komplikationer om man är överviktig.

Gäller inte snus
Studier visar att rökning försämrar läkningen av ben och ökar risken för komplikationer efter en operation.
Snusning däremot fördröjer inte läkningen enligt Ortopediskt magasin. De studier som gjorts med snusare och deras förmåga att läka visar hittills inte på att snusning har samma negativa effekter som rökning.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax