DELA

Svensk professor ger Åland rätt i snusfrågan

Det var något av ångerns stora dag när lagtinget i går diskuterade snusfrågan.
Ånger att Åland gick med i EU, ånger att Åland inte begärde undantag för snuset, ånger att Åland gick med på EU-böter.
Men det var också uppmaningar till kamp mot den stora stygga EU-vargen.
Och nu ger en svensk professor Åland rätt. Åländska fartyg skall kunna fortsätta sälja snus på svenskt vatten oavsett vad som står i någon åländsk lag eller vad EU-kommissionen säger.
Obundnas Danne Sundman var den första i raden av talare som uppmanade lagtinget och landskapsretgeringen att inte lägga sig platt inför det stora böteshotet från Bryssel.
– Vi borde stå upprätt ännu en liten stund.
Han nämnde en utredning som professorn i EG-rätt vid Stockholms universitet, Ulf Bernitz, gjort för Ålands redarförening.


Snuset står över allt
Nya Åland når redarföreningens vd Hans Ahlström på resa i Helsingfors
– Ulf Bernitz är professor vid Oxford och en högt aktad EU-jurist. Hans huvudargument är att Sveriges undantag när det gäller snuset hör till EU:s primärrätt och att den går ovanom sekundärrätten och olika direktiv och nationella lagstiftningar, förklarar Hans Ahlström.
Den här utredningen blev färdig för ett par veckor sedan och har använts också av landskapsregeringen i diskussionerna med EU-kommissionen enligt Hans Ahlström.


Håller juridiskt
Enligt Ulf Bernitz är det alltså fritt fram för även icke svenskregistrerade fartyg att sälja snus på svenskt vatten, oavsett EU-direktiv och den åländska lagen.
– Om frågan går till prövning i EG-domstolen så skulle vi ha juridiskt torrt på fötterna, säger Hans Ahlström.
Landskapsregerings förslag att stryka den paragraf i den åländska tobakslagen som nämner att det är förbud att sälja snus ombord på åländska fartyg som inte befinner sig på svenskt vatten, var alltså till remissdebatt i lagtinget i går.


Illa behandlat
Stryks paragrafen står ingenting nämnt om varken fartyg eller svenskt vatten, utan bara att det är förbud mot snusförsäljning i allmänhet.
Ledamöterna i lagtinget var överens om att Åland blivit illa behandlat av riket i den här frågan. Danne Sundman erkände att det var ett fel beslut av lagtinget för några år sedan, att gå med på att Åland betalar eventuella EU-böter, innan landskapet försäkrade sig om att få talerätt inför EG-domstolen.
– Vi blir stämda inför rättegång, utan att få komma in i rättsalen. Vår försvarsadvokat, Finland, säger att vi är skyldiga: ”Döm honom-henne!”.


Bötesvägran
Också Ålands framtids ledamöter, Anders Eriksson och Harry Jansson var starkt kritiska hur Åland behandlats av ”republiken Finland”.
– Det läggs ut dimridåer om att vi inte skall ge upp, men det gör vi om vi tar framställningen om en lagändring, sade Anders Eriksson.
Obundnas Fredrik Karlström uppmanade till bötesvägran, om det blir aktuellt.
– Vad händer om vi vägrar betala böterna. Inte skickar EU hit någon.
Johan Ehn (fs) talade om en sorgens dag men uppmanade till att hitta lösningar.


Pröva alternativ
Olof Erland (lib) uppmanade social- och miljöutskottet, som nu skall behandla lagändringen, att pröva olika alternativ:
– Att kommissionen gör ett undantag för försäljningen på svenskt territorialvatten, att snus likställs i direktivet med tuggtobak i andra länder, att frågan förs till prövning i EG-domstolen avseende konkurrensneutralitet.
Huvudlinjen i lagtinget är alltså att lagändringen görs för att stoppa EU-böterna, men att andra vägar för att få EU att ändra sig undersöks vidare.
Och sedan finns då den svenska professorns utlåtande.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax