DELA

Svensk-finskt snustoppmöte på Åland

Nu går europaparlamentarikerna Carl Haglund (SFP) och Christofer Fjellner (Moderaterna i Sverige) samman och arrangerar ett snustoppmöte på Åland.
Redan i början av februari kom Christofer Fjellner med förslaget att Åland kunde vara en lämplig plats för ett toppmöte kring snusfrågan. Fjellner föreslog då att ”svenska och finska ministrar träffas på Åland för att lösa den orimliga situation Åland hamnat i genom andras beslut.”
Fjellners utspel kom på halvdagsseminarium om Tobaksdirektivet, med fokus på snuset, som Svensk handel ordnade i Stockholm den 1 februari och där även landskapsregeringsledamot Mats Perämaa (Lib) deltog.
I morse kom så ett pressmeddelande från EU-parlamentarikern Carl Haglund där han berättar om de gemensamma planerna att tillsammans med Fjellner arrangerar ett snustoppmöte senare i år.

Även hälsoperspektiv
Enligt pressmeddelandet är syftet med mötet att samla politiker och intressenter för att diskutera snusförbudet ur både ett handels- och hälsoperspektiv samt att analysera en eventuell framtida ny reglering av rökfria tobaksprodukter, i ljuset av EU-kommissionens pågående översyn av tobaksdirektivet.
”Förbudet att sälja snus inom EU står i strid med unionens grundläggande princip om en fri och gemensam marknad. Snusförbudet upplevs vara ett orimligt handelshinder som är diskriminerande och omotiverat eftersom andra betydligt skadligare tobaksprodukter säljs fritt på EU:s inre marknad.” skriver Haglund i pressmeddelandet.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax