DELA

Svaveldirektivet trädde i kraft

Lågsvavligt bränsle, svaveltvätt eller alternativa bränslen.

Det gäller för rederierna efter att EUs: svaveldirektiv trädde i kraft vid årsskiftet.


Förberedelserna för övergången har pågått aktivt och fartygen får efter årsskiftet endast ha 0,1 procent svavel i bränslet.

Det nya direktivet innebär att fartygen måste använda lågsvavligt bränsle, installera svaveltvätt eller övergå till att använda alternativa bränslen, såsom flytande naturgas med start den första januari.

Olof Widén, vd för rederierna i Finland tror att drygt 85 procent av de finländska rederierna kommer att ha bytt från tjockolja till det svavelfattigare marindieslet.
– Nu i en månads tid har vi haft kampanjer hos alla medlemmar för att man successivt ska börja rengöra tankarna. Det optimala är att den sista litern tjockolja rinner igenom på nyårsafton. Men många kommer ha en liten säkerhetsmarginal och det kan hända att man kör på diesel en dag för tidigt.

Ett fåtal har istället valt att investera i ny teknik, som avgasrenare, så kallade scrubbers.
– 13-14 procent av fartygen under finsk flagg har installerat eller håller på att installera scrubbers. (hh)

Läs mer i fredagens tidning!