DELA

Svaveldirektivet så gott som i hamn

Det strängare svaveldirektivet träder i kraft för Finlands del 2015. Det blev ingen övergångstid som man lobbat för.
Helsingin Sanomat rapporterade i går att EU-parlamentets politiska grupper och ministerråd godtagit svaveldirektivet.
Det finns inget mer Finland kan göra för att påverka saken har regeringens EU-ministerutskott konstaterat.
Svaveldirektivet blir en dyr affär för landets rederier eftersom bränslets svavelinnehåll ska skäras ner från maximalt en procent till maximalt 0,1 procent till år 2015.
Den finländska EU-parlamentarikern Satu Hassi (Gröna) säger till Helsingin Sanomat att svaveldirektivet är ett stort steg framåt för människors liv, hälsa och för miljöskyddet. Fartygens svavelutsläpp kommer att överskrida alla sammanlagda svavelutsläpp från alla EU-länders fabriker, kraftverk och trafik fram till 2020 om man inte begränsar det.
– Fartygen har länge varit fripassagerare i frågan om att minska svavelutsläppen. Det är inte möjligt att fortsätta arbetet med att förbättra luftkvaliteten utan att ta med fartygen, säger Hassi till Helsingin Sanomat.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds