DELA

Svaveldirektivet godkänt

I går röstades svaveldirektivet igenom i Europaparlamentet.
SFP:s och Ålands representant i Europaparlamentet Nils Torvalds var en av endast fyra finländska EU-parlamentariker som inte protesterade mot direktivet.
Med rösterna 606 mot 55 godkände Europaparlamentet i går svaveldirektivet, som innebär att svavelhalten i fartygsbränslet ska sänkas till 0,1 procent 2015. Detta gäller dock endast Östersjön, i resten av EU sänker man till 0,5 procent 2015 och till 0,1 procent 2020.
Majoriteten av de finländska EU-parlamentariker röstade emot direktivet, men Sfp:s Nils Torvalds röstade ja.
I ett pressmeddelande skriver han att svaveldirektivet är olyckligt, men att EU inte kan riva upp ett globalt avtal som tagits av IMO (Internationella sjöfartsorganisationen) år 2007 och som även Finland då godkänt. Ett nej till svaveldirektivet i Europaparlamentet hade inte stoppat svavelbegränsningarna, utan dessa skulle oavsett träda i kraft år 2015.
– EU:s svaveldirektiv är de facto bättre än IMO-beslutet eftersom det möjliggör ekonomiska stödåtgärder till industrin för att bekosta den tekniska anpassningen, skriver Torvalds.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni