DELA

Svavel och svanjakt bland EU-frågor

LAGTINGET. Svaveldirektivet, fattigdom och eventuell svanjakt avhandlades när lagtinget diskuterade landskapsregeringens förslag till prioriterade områden inom EU 2010.
Olof Erland (Lib) varnade för konsekvenserna av det svaveldirektiv som EU har.
– Svaveldirektivet i EU kan göra allt på Åland 40 procent dyrare.
Motivet med svaveldirektivet är att det är bra för miljön, men Erland anser att den slår hårt både för den enskilda människan och hela Åland. Att lösa den frågan borde få stor prioritet och fokus.
– Åland behöver ett eget program för EU:s temaår om förhindrande av fattigdom och social utslagning, sade Camilla Gunell (S).
Både Sverige och Finland har program för temaåret, men Gunell efterlyste ett eget åländskt program som kan beröra både socialpolitik och näringspolitik.

Skattegräns och svanar
Harry Jansson (C) bekymrade sig över hur det går med skattegränsproblematiken.
– Skattegränsfrågan har det inte hänt något med och det finns ingen jurist på tjänsten. Det betyder att det ånyo är en period då inget händer i frågan.
Anders Englund (C) uppmanade landskapsregeringen att fortsättningsvis trycka på om säl- och skarvjakt. Han undrade även om man tänkt diskutera svanars inverkan på fiskreproduktionen.
– Den rör sig inne i vikar där fisken lägger rom. Hur påverkar det fiskreproduktionen?
Henry Lindström (C) betonade vikten av att vara med och påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att gynna det åländska jordbruket. Han hakade också på Gun Carlsons (C) fråga om hur man ställer sig till den gränsöverskridande hälso- och sjukvården och varnade för de kostnader som det kan innebära.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax