DELA

”Svarta lådan” avslöjar hela bryggsnacket

Alla diskussioner som fördes på Ålandsfärjans brygga under olycksresan den 23 oktober finns sparad i fartygets motsvarighet till flygens svarta låda.
Haveriutredare Björn Molin (till höger på bilden, till vänster åländska kollegan Jan Mansnerus) har lyssnat på vad som sades.
Björn Molin från svenska sjöfartsverket håller i haveriutredningen efter Ålandsfärjans grundstötning mot Marbådan strax utanför Kobba klintar för en knapp månad sedan. Han deltog i sjöförklaringen som hölls i Ålands tingsrätt förra veckan och passade också på att besöka Viking Lines rederikontor för att få med sig en hel del material som stöd för sin utredning.


Vanligt
Nya Åland har nåtts av ihärdiga rykten att vakthavande andrestyrman, som sa upp sig från sin tjänst dagen före sjöförklaringen, höll till vid datorn på bryggan också andra gånger än när han behövde kolla arbetsschemat, vilket var hans förklaring inför sjörätten till att han var ouppmärksam och inte såg att fartyget styrde rätt mot grynnan.
Enligt Björn Molin är det svårt att kolla datoranvändningen i efterskott.
– Men när utkiken hördes som vittne vid sjöförklaringen så berättade han ju att det var mer eller mindre vanligt att datorn på bryggan användes av flera befäl under fartygets gång, mot kaptenens stående order, påminner han om.


Samtalen följs
Samtalen på bryggan under hela olycksresan kan följas via fartygets VDR, Voyage Data Recorder – motsvarigheten till svarta lådan i flygplan.
– Datorn är inte kopplad till VDR:n och via mikrofonerna på bryggan kan man inte få fram uppgifter om datoranvändningen.
Men, påpekar han, trots att vakthavande styrman den här gången studerade information som var viktig för honom i excelprogrammet så var det inte hans uppgift att stå vid datorn under färd.
Björn Molin har hittills lyssnat en gång – snabbt – på fartygets VDR från grundstötningen.
– Vi ska gå igenom den en gång till, mera detaljerat. Vi tar inte in svarta lådan hit, vi lyssnar hos rederiet och tar de bitar som kan vara intressanta för vår utredning.


Om det är tyst?
Via VDR-utrustningen kan utredarna också få en vink om hur personerna har rört sig på bryggan, beroende på vilken mikrofon som tagit upp ljudet.
Kan man dra någon slutsats av om det är tyst på bandet?
– Nej, Inte annat än att ingen har sagt något. Datorerna är så tysta att det inte går att höra knäppandet från tangenterna.
En annan fråga som Nyans läsare ställt sig frågande inför är kaptenens ansvar. Sjörätten sa direkt att den inte riktar någon kritik mot kaptenen utan att han gjort så mycket han kunnat för att reda upp situationen.
– Befälhavaren har det yttersta ansvaret. Men han kan ju inte stå på bryggan dygnet runt. Det är helt klart att det var andrestyrman som hade vakten tills befälhavaren tog över ansvaret.


Förebygger olyckor
Björn Molin påpekar att syftet med haveriutredningen inte är att fördela skuld och ansvar, utan att förebygga kommande olyckor. Därför är man återhållsam med kritik.
– Vi är försiktiga, om det inte handlar om uppenbar nonchalans. Eventuell kritik kan man läsa mellan raderna i våra rapporter.
Självklart ska instruktioner följas, säger han, och självklart finns det alltid bakomliggande orsaker till att människor gör som de gör.
– Men jag behöver prata mera med befälhavaren och vakthavande styrman innan jag vet tillräckligt.


Oklart ansvar?
En teori som framförts är att det blev förvirrat beträffande ansvaret eftersom både överstyrman och andrestyrman fanns på bryggan. Det håller inte Björn Molin med om.
– Det är till 100 procent klart att det var andrestyrman som hade vakten. Överstyrman hade frivakt och satt i en stol som var placerad så att han inte såg ut utan att stiga upp.
Än teorin om att en underordnad – i det här fallet utkiken – inte hur som helst säger saker åt en överordnad?
– Det håller jag inte heller med om. Jag har utrett fall där utkiken har kommit med förslag både till vaktstyrman och befäl som har lyssnat. Det är ju sådant utkiken är till för. Sådan hierarki hör nog till det förgångna.
Björn Molin har börjat skriva så smått på rapporten. Ännu väntar han på bland annat sjöförklaringsprotokollet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax