DELA

Svårt rekrytera AT-läkare

ÅHS-ledningen har på ett aktivt sätt motarbetat strävan att göra tjänstgöringen för AT-läkare attraktiv och detta påverkar självklart kommande rekrytering.
Det skriver AT-studierektorn och överläkaren Ove Mattsson i ett brev till ÅHS-styrelsen.
Rättare sagt: Ove Mattsson skrev brevet redan före årsskiftet, men ingen reaktion har ännu hörts från ÅHS-styrelsens sida.
I brevet efterlyser han ett svar på frågan om ÅHS-ledningens förhållningssätt gentemot AT-läkarkollektivet med början i våras är en policy som styrelsen sanktionerat och som kommer att vara gällande framöver.
Ove Mattsson påminner om att det lokala läkarfacket i oktober i fjol skrev ett brev till styrelsen när problemen inte löstes trots intensiva försök. Han understryker att samtliga kliniker inom sjukhuset har bidragit till flera förbättringar kring AT-läkarnas utbildning men att ledningen aktivt motarbetar denna strävan.
Framför allt handlar det om tre punkter, skriver han:
Punkt 1: AT-läkarna särbehandlas avseende gällande avtal om traktamenten i samband med obligatorisk utbildning i Uppsala.
Punkt 2: Oklart ansvar och otydlig beslutanderätt i frågor som rör AT-läkarna.
Punkt 3: Kränkande och grundlös disciplinär åtgärd mot en enskild AT-läkare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre