DELA

Svart på vitt om kvinnors ojämställdhet

En ny sammanställning av gamla siffror visar det som man misstänkt hela tiden. Den åländska kvinnans lön är 82 cent mot mannens euro.
Rapporten visar också att det här är något som skapar ojämställdhet på alla nivåer.
En aha-upplevelse. Så beskrevs den nya Åsub-rapporten när den i går presenterades för pressen.
– Bilden växer tydligt fram. Och allt hänger ihop, det är en intressant lärdom, konstaterar Kent Häggblom vid Ålands statistikbyrå som tagit fram uppgifterna.


”Sorgligt och roligt”
Det är landskapsregeringen med lantråd och jämställdhetsminister Viveka Eriksson (Lib) i spetsen som tagit initiativ till utredningen, som ska ingå som en bilaga i landskapsbudgeten för 2012. Detta är första gången som ett sådant underlag tagits fram för budgetberedning.
– Det är både sorgligt och roligt att få det så här svart på vitt, det som vi redan egentligen visste. Man måste lära sig att få syn på de här sakerna, men sedan måste det finnas kunskap, statistik för att man ska kunna få in det i det konkreta budgetarbetet, kommenterar Viveka Eriksson rapporten hon har framför sig.


Inspiration från Stockholm
Enligt lantrådet har den sittande regeringen integrerat jämställdhetstanken under hela mandatperioden, bland annat genom att utbilda sig själva inom det som kallas ”gender budgeting”. Det var under en inspirationsdag i Stockholm, där bland annat dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) och jämställdhetsminisiter Nyamko Sabuni (Fp) talade, som idén om att ta fram statistikrapporten som en bilaga till budgeten väcktes.
– Förståelsen måste börja uppifrån och sedan måste cheferna begära samma saker av sina anställda. Det kan vara svårt, eftersom folk redan är upptagna och detta jämställdhetstänkande är något som läggs på som ytterligare en uppgift, därför faller det också enkelt bort, säger Eriksson.


Pappaledighet i botten
Rent konkret visar siffrorna på en ojämställdhet i kvinnors och mäns ekonomiska situation som går genom livets alla skeden: från skolan och utbildning genom yrkeslivet, föräldraskapet till pensionen.
Kvinnor tjänar mindre i samma områden som män, men är också överrepresenterade inom mindre välbetalde områden. Kvinnor får lägre pension och stannar oftare hemma med barnen.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Othman