DELA

Svårt övervaka nya tobakslagen

– Det är ju väldigt svårt att övervaka att en sådan här lag efterföljs. Den är väl mer till stöd för föräldrar och som en signal att samhälllet inte accepterar att minderåriga röker.
Det säger kommissarie Nina Rasmus, som inte är riktigt säker på om det faktiskt är polisen som ska övervaka att den nya tobakslagen följs.
Den första mars blev det förbjudet att både sälja och överlåta tobaksprodukter till unga under 18 år. Minderåriga får enligt den nya lagen inte heller inneha tobaksprodukter, alltså cigaretter och snus.
– Det är en bra signal från samhällets sida. Men det är förstås oerhört svårt att bevaka att lagen efterföljs, och vi kommer nog inte att ha några tobaksrazzior. Vi kan säga att den här saken inte hör till polisens tio i topp-prioriteringar, säger Nina Rasmus.
Men om en patrull ser någon som ser väldigt ung ut stå och röka, stannar ni då?
– Jo, då ingriper nog våra poliser, och tar ett samtal med personen i fråga, men som sagt kommer den här lagändringen inte att innebära några större förändringar i polisens arbete. Givetvis blir vi inblandade om det ska delges straffanspråk eller om ärendet kräver förundersökning.
Socialminister Carina Aaltonen (S) håller med om att det är en lag som är mera en signal från samhället och ett stöd för föräldrar och skola.
– Polisen kan alltså inte ge några straffanspråk om någon bryter mot lagen.
Enligt tobakslagen från 1987 är den lokala övervakande myndigheten av att lagen iakttas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Läsmer i papperstidningen!

Anne Sjökvist