DELA

Svårt få villiga att axla roll som arbetarskyddschef

Ända sedan tidigt 2000-tal saknar ÅHS, Ålands största arbetsplats, lagstadgad arbetarskyddsorganisation.
Förvaltningschef Tom Axberg skyller på att jobbet som arbetarskyddschef är dåligt avlönad och att fokus på sistone lagts på budgetarbetet inför nästa år.
Tom Axberg medger att ÅHS sedan många år tillbaka saknar arbetarskyddschef och -kommission, något som varje arbetsplats med fler än 20 anställda måste ha enligt lagen.
– Det är dåligt ställt med den saken, det ska erkännas.
Under tidigt 2000-tal hade ÅHS en arbetarskyddschef, men han sa upp sig. Efter det har saken inte åtgärdats. Uppdraget sköttes vid sidan av ordinarie tjänst och månadsersättningen är ringa. Enligt Axberg är det, och har inte varit, lätt att få någon att ställa upp, på sådana premisser.

Moraliskt ansvar
Har ÅHS-anställda blivit lidande på grund av att arbetarskyddsfrågan inte har ordnats?
– Jag som förvaltningschef har det moraliska ansvaret för att de anställda inte far illa på grund av dålig luft, mögel eller av andra orsaker. Men arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson har inskärpt med all önskvärd tydlighet att vi måste ordna upp organisationen.
Vårdfacket Tehy tog upp bristen på lagstadgat arbetarskydd vid sitt senaste möte och har skickat ett brev till ÅHS med uppmaningen att ordna saken. I brevet uttrycker Tehy sin oro över bristen.

Besked inom augusti
Henning Karlsson är överraskad över att ÅHS fortfarande saknar lagenlig arbetarskyddsorganisation.
– Jag har varit på inspektion flera gånger till ÅHS och bland annat träffat hela ledningsgruppen. Jag har flera gånger sagt att frågan måste ordnas och också gett förslag till hur det kunde göras.
Nu har han gett ultimatum till ÅHS-ledningen – inom augusti vill han ha besked om hur arbetarskyddet ska organiseras för de anställda.
En trolig orsak till bristen är, säger han, att ÅHS i ett skede ville minska antalet arbetarskyddskommissioner från tre till en.
– Det var då det började strula.

En säkerhetsventil
Tidigare hade sjukhuset, Grelsby sjukhus och primärvården egna kommissioner och valda arbetarskyddsfullmäktige.
– I normala fall ska de som utsetts fortsätta tills nya är valda, men eftersom det blev diskussion om visioner inför framtiden så stoppades allt upp. Ingen höll i det hela.
Varför är det här en viktig fråga?
– Många gånger är arbetarskyddet en säkerhetsventil, ett sätt för personalen att utveckla sitt arbete. Det är vetenskapligt belagt att sjukvårdspersonal har dålig arbetsmiljö, säger han och hänvisar till en stor nationell studie som gjordes under åren 2004-07 och som omfattade 65.000 arbetstagare inom hälso- och sjukvården.

Många sjukdagar
Studien visade att sjukvårdsanställda hade drygt 16 sjukdagar per arbetstagare och år – ett högt tal jämfört med andra branscher.
– Studien visade också att Åland inte är något undantag, konstaterar Henning Karlsson.
Han berättar att förra förvaltningschefen Björn-Erik Ehrnström försökte fixa arbetarskyddsfrågan, utan att lyckas.
Är det vanligt att så här stora arbetsplatser inte har arbetarskyddet på grej?
– Nej. Det är ovanligt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax