DELA

Svårt få till stånd integrationslag

Åland kan knappast få till stånd en integrationslag utan att först ta ställning till den största minoritetens språkliga rättigheter, det vill säga de finskspråkigas.
Den synpunkten kom fram på det seminarium som Ålands fredsinstitut ordnade i slutet av förra veckan.
På seminariet presenterades en ny rapport om minoritetsutbildning i Finland som forskaren Kristian Myntti gjort. Rapporten, som har rubriken Minoritetsutbildning i Finland – rätten för personer som tillhör språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt eget språk enligt folkrätten och finsk lagstiftning – är frukten av ett långvarigt samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Åbo Akademi.


Förhållandet till finska
På Åland har en integrationslag länge efterlysts – en lag som skulle möjliggöra hemspråksundervisning för barn med annat modersmål än svenska och minoriteters rätt till sin egen kultur, till exempel.
Men för att en sådan lag ska bli möjlig måste Åland först bestämma hur man ska förhålla sig till den största minoritetsgruppen, det vill säga de över 1.300 personer som har finska som modersmål och till deras barn. Om andra minoritetsgrupper får rätt till hemspråksundervisning för att deras barn ska förkovra sig i sitt modersmål måste alla minoriteter ha samma rätt.
– Den fråga som primärt måste lösas är alltså hur man på Åland ställer sig till finska, säger forskaren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre