DELA

Svårt få svar om ÅHS-lön

Landskapsregeringen har uppenbara problem med att fatta beslut om lönen för ÅHSs förvaltningschef. Och svårt att förklara varför.
– Det är viktigt nu att handla rätt.
Det var i stort sett det enda finansminister Lasse Wiklöf (s) ville säga på lantrådskaffet i går om den omskrivna lönen. Varför beslutet är svårt fick man inte veta.
Hälsominister Harriet Lindeman (fs) ansåg för sin del att det är viktigt att beslutet tas i samförstånd med ÅHSs styrelse.
– Den nya styrelsen skall på sätt och vis reda upp ett misstag som begicks av den gamla styrelsen, ett misstag som var helt mänskligt.

Juridiken krånglig
Den gamla styrelsen höjde lönen för förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström, vilket man inte hade rätt till. Styrelsen får anställa förvaltningschefen och komma överens om lönen, men efter det skall justeringarna skötas av landskapsregeringen.
Den nya styrelsen har sänt över ärendet till landskapsregeringen, som, i några omgångar har bordlagt frågan. Vid lantrådskaffet i går kom det fram att styrelsen för ÅHS och landskapsregeringen har litet olika uppfattning om hur man skall gå vidare. Juridiken är uppenbarligen också krånglig, eftersom det felaktiga beslutet redan har vunnit laga kraft.
När ett beslut kan fattas kunde Wiklöf inte säga med säkerhet. Frågan ligger på hans bord.
– Kanske på torsdag. Jag vill inte prolongera (förlänga) ett felaktigt beslut. Om vi kan få ett beslut i samförstånd med ÅHS så är det bra, men det skall också vara juridiskt korrekt och hållbart.

Debatt efter påsk
Lagtinget kan efter påsk hålla sin debatt om Ålands hälso- och sjukvård. Harriet Lindeman berättade vid lantrådskaffet i går att ett meddelande om ÅHS skall vara klart till dess.
I meddelandet tar man upp litet historia, det vill säga anledningen till att ÅHS bildades. Man tar också upp var ÅHS skall syssla med och spelreglerna mellan ÅHS och landskapsregeringen.
– Vi tar också upp utmaningarna. En utmaning är att läkarna specialiserar sig på allt smalare områden, medan vi behöver läkare med litet bredare kunskaper för att få vården att fungera. Det betyder samtidigt att vi framöver måste sända bort fler patienter för vård, sade Lindeman.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax