DELA

Svårt bygga på stadens mark Flera tomter återlämnade

Hälften de reserverade tomterna vid Kasberget och Apalängen har lämnats tillbaka till staden.
På grund av den branta sluttningen blir det dyrt att bygga hus på tomterna.
Totalt har Mariehamns stad bjudit ut elva tomter i Apalängen och Kasberget i Norra delen av Mariehamn. Till en början reserverades tio tomter av privatpersoner, men hälften har nu återlämnats. Anledningen är att tomterna sluttar så brant att det är svårt att bygga på dem.
– Det är byggnadstekniskt dyrt att bygga på tomterna, säger Jan Donner, stadsgeodet vid Mariehamns stad.
Kommer det som en överraskning för er?
– Nej vi var medvetna om att det är svårare att bygga på dessa tomter och att det fordras speciallösningar.
Sex av de utbjudna tomterna ligger vid Åsgränd och de övriga fem vid Kasbergsvägen. Problemet med lutning finns framför allt på tomterna vid Åsgränd och fyra av dessa har lämnats tillbaka till staden. Endast en person fullföljer sitt köp.
En tomt på Kasbergsvägen har också återlämnats, vilket innebär att fyra fullföljer i det området.

Lägre priser?
Jan Donner säger att ingen har varit arg på staden eller känt sig lurad efter att ha reserverat en tomt..
Tomterna kommer att att bjudas ut på nytt inom kort, berättar han.
– Vi ska ha en diskussion och kanske får vi gå ner i pris.
Trots att tomterna verkar svårsålda tror Jan Donner att alla kommer att gå åt.
– Vi ska lägga ut dem på stadens hemsida igen och på längre sikt tror vi att det kommer att finnas ett intresse.

Regler vid köp
Den som reserverar en tomt får dispositionsrätt till tomten i högst sex månader. För att sedan få köpa tomten krävs att man visar att tomten skall användas för byggande av egen bostad. Efter ett beslut från tekniska chefen bör köpebrevet undertecknas inom två månader.
Inom två år efter att köpebrevet har undertecknats bör man börja bygga sitt hus.