DELA

Svårt att konkurrera om vårdpersonalen

Många är på väg i pension, och i Sverige är det personalbrist. Det gör att det blir svårt att få folk till till tjänster inom vården de närmaste åren.
Enligt arbetsmarknadsbarometern med statistik över det åländska näringslivet, som Ålands statistik- och utredningsbyrå tagit fram, ökar rekryteringsbehovet under 2011. Det gäller både för privata och offentliga företag. Efter de dåliga åren under finanskrisens kulmen 2009 och 2010 stiger efterfrågan på arbetskraft nu ordentligt.
Arbetsmarknaden beräknas 2011 behöva 179 nya heltidstjänster utöver de som redan finns. Av dessa behövs 44 i den offentliga sektorn.
Särskilt angeläget för landskapet på längre sikt är att rekrytera personal till den offentliga vården.
Statistiken visar att 11 procent av de i dag anställda inom Ålands hälso- och sjukvård är mellan 61 och 68 år gamla. Det motsvarar 122 personer av den totala arbetsstyrkan på 1.111 anställda.

Konkurrens med Mälardalen
Ålands näringslivs vd Daniel Dahlén hoppas i en artikel i Svenska Dagbladet på att rekrytera personal i Mälardalen. Frågan är vad Ålands offentliga sektor kan konkurrera med i kampen om vårdpersonal och kommunanställda.
Direkta jämförelser av lönenivåer är alltid vansklig, eftersom så många omständigheter påverkar hur mycket pengar den anställde får kvar i plånboken. Så mycket kan sägas att lönen inte är ett åländskt konkurrensmedel om sjukskötarna.
Även i Sverige får vården kämpa för att få tag på rätt utbildad personal.
– Vi har redan nu stora problem med barnsjukvården. Distriktssköterskorna har hög medelålder och många går snart i pension, säger Ewa Nowak, vice avdelningsordförande på Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

Ingen strategi
I nuläget är personalsituationen på Åland god, men frågan är hur framtiden ser ut.
– Det finns ett allmänt problem på läkarsidan. Enligt fackets prognoser skulle det nu ha funnits ett överskott på läkare, men det finns inte, och pensionsavgångarna är ett problem, säger förvaltningschef Peter Rask.
Har ni någon strategi för att rekrytera läkare?
– Det har inte funnits en utarbetad strategi förutom ett samarbete med Uppsala vad gäller utbildningsläkare. Vi har nu väldigt få specialistläkare, och det är svårt att veta när behovet uppstår. Väljer en läkare att flytta uppstår en brist, fortsätter Peter Rask.
Kan ni konkurrera med Sverige om läkarna?
– Vi är konkurrenskraftiga med löner och arbetsvillkor, men vi kan inte erbjuda specialister en stor arbetsgemenskap, säger Rask.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson