DELA

Svårt att hitta konsult för samhällsreformen

Kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) har satt igång arbetet med samhällsreformen och den första informationen går ut till kommunerna den 1 mars.
Trots försök har man dock inte kunnat hitta en konsult som vill jobba med samhällsreformen.
Kansliminister Gun-Mari Lindholm understryker att det inte är kommunsammanslagningar som är regeringens primära vision med samhällsreformen.
– Man måste kunna garantera att alla medborgare får en likvärdig service. Vi gör en helhetsöversyn på all service som produceras på Åland, säger hon.
– Det behöver inte betyda att kommunerna och administrationen ser ut på ett visst sätt. Initiativet till samarbete ska komma från kommunerna själva.

Lagstiftning nästa år
Den första fasen i arbetet med samhällsreformen började den 3 januari, när Lindholm tillsatte en arbetsgrupp som ska presentera resultatet av sitt arbete i slutet av april. Efter det får ÅSUB i uppdrag att testa de olika modellerna. Sedan tillsätts en parlamentarisk kommitté, som får föreslå en modell för reform.
– Under det här året ska det initiala arbetet vara klart, för att vi sedan kan börja producera lagstiftning, säger Lindholm.
Vid sidan av den egna arbetsgruppen har landskapet velat ha en extern konsult, som skulle titta på samhällsreformens helhet utifrån. Ingen av de tillfrågade experterna har dock velat ta på sig uppdraget.
– Vi har ingen konsult för tillfället men söker fortfarande efter någon, säger Lindholm.
Varför har de inte varit intresserade?
– De tyckte att det kanske var svårt att göra det som vi ville. Eller så tyckte de att behovet av den här typen av konsultation inte var så stort.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni