DELA

Svårt att enas om räddningssamarbete

Efter fyra år av möten har man ännu inte lyckats skapa en gemensam kommunal räddningsmyndighet.
Anledningen till att den viktiga frågan stampar på stället är bland annat rädsla för ökade kostnader och för att stora kommuner skall köra över de små.
Före den sista november 2009 borde man ha presenterat ett förslag till en samarbetsplan för en för hela Åland gemensam administrativ räddningsmyndighet. Men i dag finns fortfarande inte något godkänt förslag, än mindre en plan.
En rapport som gjordes i slutet av år 2009 fick tummen ner av kommunerna bland annat eftersom den ansågs vara alltför odetaljerad och saknade en konkret kostnadskalkyl.
Varför kan inte kommunerna komma överens i den här frågan?
– Det handlar om flera saker, säger brandchef Lennart Johansson.
– Eftersom det är osäkert exakt vad ett administrativt samarbete går ut på vet man inte hur det påverkar kostnaderna. Ingen vill ha högre kostnader. Små kommuner är också rädda för att bli överkörda av de större.


Inte verktyg
Johansson konstaterar att många kommuner dessutom är nöjda med hur brandväsendet är organiserat i dag.
Men alla är inte nöjda och avsaknaden av en plan kan få farliga konsekvenser.
Vid en eldsvåda i mars fjol i Sviby tvingades räddningsverket i Mariehamn vänta på klartecken från Jomala FBK innan de kunde rycka ut. Händelsen lyfte upp frågan om det misslyckade samarbetet på bordet och kansliminister Roger Eriksson (Lib) ville då påskynda hela processen kring planen.
Det är över ett år sedan, varför har ingenting hänt?
– Vi har knuffat på och försökt komma vidare men det är svårt att jämka. Lagstiftningen ger oss inte verktyg att ta över, säger ministern.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen