DELA

Svårare smita från tv-licensen

Kontrollen av tv-licenserna skall bli effektivare och det kan bli aktuellt med ett register över alla på Åland som har en tv-apparat.
Det vill i alla fall landskapsregeringen som har överlämnat ett lagförslag till lagtinget.
Landskapsregeringen har godkänt ett förslag till en ny landskapslag om radio- och televisionsverksamheten.
I lagförslaget formulerar man tydligare än i dag vad som gäller då man skall betala licens för en tv-apparat. Tidigare luckor i den nuvarande lagen täpps också till så att licenskontrollen kan bli effektivare. Dessutom vill landskapsregeringen att det skall bli möjligt att inrätta ett register över alla på Åland som har en tv.
I övrigt är det inte mycket som förändras för tittarna om lagförslaget går igenom.
– I praktiken handlar det egentligen bara om att vi anpassar oss till EU:s audiovisuella direktiv och att vi slår ihop de nuvarande landskapslagarna om rundradioverksamhet och kabelsändningar till en enda lag, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib).
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen