DELA

Svar på vils i valmaskinen

Vissa kandidatsvar, från flera olika partier, har varit fel i JCI:s valmaskin på internet. Detta efter att kandidater inom samma parti i misstag fyllt i varandras svarsfält.
Hittills har valmaskinen haft 3.600 besökare.

Med hjälp av valmaskinen på internet kan väljarna själva svara på tjugo frågor och sedan se vilken lagtingskandidat som har flest likadana svar. Man kan även direkt se hur olika kandidater har svarat på frågorna.
Det har dock visat sig att endel kandidaters svar inte stämmer. En av dem som märkte felen var obunden samlings kandidat Jörgen Erlund. När han skulle logga in och fylla i sina svar på valmaskinen så hade någon redan fyllt i svaren under hans namn.


Messade Nyan
För att snabbt nå ut med att något var fel så skickade Jörgen Erlund ett sms till Messa Nyan där han berättade att ”hans” svar i valmaskinen var felaktiga.
– Först brydde jag mig faktiskt inte så mycket om det. Jag ringde till vår sekreterare och han bara suckade när jag berättade vad som hänt. Men sedan när jag läste svaren, vissa var helt absurda, så kände jag att jag måste göra något. Där stod till exempel att jag absolut är för självständighet och det är jag ju inte, säger Jörgen Erlund.


Rättat felen
Han har nu varit i kontakt med ansvariga för valmaskinen, och skulle i går kväll göra ett nytt försök att fylla i sina svar.
Projektledaren vid JCI Mats Engblom berättar att man är medveten om att misstag av det här slaget har skett.
– Många partier har kontaktat oss efter att kandidater märkt att de fyllt i svaren under någon annans namn och så har vi rett ut saken. Det går bra att ordna upp, bara man vet vilken kandidat som fått fel svar, säger han.


Bara inom partiet
När valmaskinen konstruerades var tanken att en person inom varje parti skulle ha ansvaret och fylla i svaren från alla kandidaterna inom partiet. Innan svaren fylls i måste man välja rätt kandidats namn ur en lista.
– Men på grund av tidsbrist har lösenord även delats ut inom partier till kandidater som själva fyllt i, och då har vissa fyllt i fel, alltså inte valt sitt eget namn ur listan först, säger Mats Engblom.
Kan man lita på valmaskinen?
– Man får ju ta den för vad det är, den är ju på det viset inget vetenskapligt. Men som väljare kan man nog lita på svaren, för till exempel en kandidat från fs kan ju inte fylla i en liberals svar. De har ju bara tillgång till de egna partiets kandidater, säger Mats Engblom.


Ansvaret hos ifyllaren
Han förklarar att JCI inte kan övervaka vilken person det är som fyller i under vilket namn.
– Det är omöjligt för oss att veta, det ansvaret ligger på personen som fyller i. Men blir det fel så är det bara att höra av sig så ordnar vi det, säger Mats Engblom.
Valmaskinen startade första oktober, sedan dess har man haft cirka 3.600 besökare. JCI har fått mycket respons, både från kandidater och väljare.
– Syftet är att starta diskussioner, att få folk och börja prata om valet på lunch- och fikaraster, och det tycker jag att vi lyckats med, säger Mats Engblom.
Ålands valmaskin har tagits fram i ett samarbete mellan JCI Mariehamn, Ålands Radio och tv och Consilia. I går på eftermiddagen hade en majoritet av lagtingsvalskandidaterna fyllt i svar på valmaskinens frågor.
Svar saknas endast hos en av totalt 48 (c)-kandidater, hos en av 21 (åf)-kandidater, hos tre av 23 (fs)-kandidater, hos fem av 62 (lib)-kandidater, hos sju av 38 (obs)-kandidater och hos tio av 51 (s)-kandidater. Båda kandidater i HUT-gruppen har fyllt i valmaskinens frågor.
Valmaskinen finns på http://www.jcimariehamn.ax/valmaskin

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax