DELA

Svar om hembygdsrätt utan medborgarskap

– Det krävs ändringar i självstyrelselagen och godkännande av både riksdag och lagting, men vår ambition är att detta ska utföras inom den här mandatperioden.
Så svarade landskapsregeringsledamot Roger Eriksson (Lib) i går på lagtingsman Roger Jansson (FS) enkla fråga gällande hur landskapsregeringen jobbar med att möjligheten för personer att få åländsk hembygdsrätt även utan finländsk medborgarskap.
– De ålänningar som av olika anledning inte vill ansöka om finländskt medborgarskap blir ojämlikt behandlade. Detta har ansetts vara en nationell fråga av EU, och måste lösas med regeringen. Jag anser det alarmerande om inte förhandlingar inletts ännu, säger Roger Jansson.
Frågan utgick ifrån den slutrapport som sammanställts av den parlamentariska kommitténs för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt.(ab)