DELA

Svalt intresse för Parkgatan 24

Högsta budet för Parkgatan 24 blev 103 000 euro.
Det är för lågt.
Mariehamn stad vill sälja fastigheten Sveden-4-2, mera känd som Parkgatan 24, men det har visat sig att det inte är så lätt.
– Utgivningen har inte resulterat i något anbud som kommer i närheten av det högsta överlåtelsevärdet eller ens stadens bokföringsvärde. Det högsta anbudet ligger på 103 000 euro, konstaterar stadsförvaltningen i sin beredning av ärendet inför stadsstyrelsen på torsdag.
Stadsdirektör Edgar Vickström anser att staden inte skall sälja till det priset.
Han ser restriktionerna kring tomten som orsaken till det låga köpintresset.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen