DELA

Svalt intresse för Horellitomter

Bara fyra anbud lämnades in på de sammanlagt 11 flerbostadstomter som staden bjöd ut i Horelli.
Tre anbud har accepterats.
Mariehamns stad bjöd i höstas ut 11 flerbostadstomter i Horelliområdet i Västra Ytternäs. Tomterna är, enligt stadsplanen, avsedda för radhusbebyggelse och flervåningshus men också för handel.
Försäljningen har, på grund av anbudsgivningen, hittills varit ett konfidentiellt ärende men i går gick staden ut med information om utgången. Det visade sig att bara tre av tomterna hade någon dragningskraft på marknaden, fyra anbud lämnades in på dem medan de resterande tomterna inte väckte något intresse i det här skedet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen