DELA

Svagt resultat för ÅAB:s tredje delårsrapport

Ett bolag som gått i konkurs drar ner Ålandsbankens resultat liksom verksamheten för Ålandsbanken Sverige ab. Men inlåningen har ökat liksom det förvaltade fondkapitalet.
Men delårsrapporten för årets nio första månader visar på ett svagt resultat.
Ålandsbankens resultat för år 2010 kommer att vara väsentligt lägre än för 2009. Det skriver man i sin delårsrapport som omspänner perioden januari till september 2010. En av orsakerna till detta är att Ålandsbanken har gjort en nedskrivning på 5 miljoner euro i samband med att en företagskund i Finland försatts i konkurs.
Det här innebär att vinsten för den här perioden blir 200.000 euro i jämförelse med motsvarande period i fjol då vinsten var 7,8 miljoner.
De sammanlagda intäkterna för perioden ökar med 12 procent till 72 miljoner euro jämfört med 64,1 miljoner i fjol. Kostnaderna ökade med 23 procent till 66,5 miljoner euro (54,2). Provisionsintäkterna ökade med 32 procent till 29,7 miljoner euro(22,5).


Andra siffror i korthet
n Utlåningen ökade med 5 procent till 2.547 miljoner euro (2.437) och inlåningen ökade även den med 4 procent till 2.459 miljoner euro (2.375). Det förvaltade fondkapitalet ökade med 37 procent till 3.838 miljoner euro (2.811).
n Nedskrivningen av krediter uppgick till 5,5 miljoner euro(2,4).
n Räntenettot minskade med 6 procent till 27,8 miljoner euro (22,5).
Verksamheten i Sverige fortsätter att gå på förlust. Hittills ligger man på minus 11,1 miljoner. Verksamheten i Finland visade en vinst på 9,1 miljoner. (ns)