DELA

Svagt intresse för Pommern

Bara var tredje kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalet svarade på de pensionerade fartygsinspektörernas valfråga om torrdocka för Pommern.
Frågan var ställd som ja eller nej till att bygga torrdockan som planeras för att rädda Pommern för framtiden.
Glädjande är, konstaterar inspektörerna, att en överväldigande majoritet av de 138 som besvarat frågan har svarat ja. Bara en kandidat har svarat nej till en permanent torrsättning av fartyget.
Några av kandidaterna har hänvisat till att stadsfullmäktige i september i fjol fattade beslut om att investera i en torrdocka för Pommern, men det beslutet ger inte Tore Johansson och Ralph Sjöholm i intressegruppen mycket för.
– Man får ingen torrdocka byggd enbart med ett klubbslag i fullmäktige när man inte samtidigt säger när.


Rostar sönder
De säger samma som tidigare – utan åtgärder kommer Pommern att en dag rosta sönder i vitala delar, vattenfyllas, lägga sig på sidan och sjunka.
– Då får vi nog mera uppmärksamhet ute i världen än när champangnefyndet gjordes, säger de och lågar at återkomma med tuffare tag efter valet.
En torrdocka beräknas i dag kosta omkring 5-6 miljoner euro.

Annika Orre