DELA

Svaga kronan ger både vinnare och förlorare

För dem på Åland som säljer till Sverige är den svaga kronan inte bra, men nu vinner de som köper från Sverige.
– Rent generellt kan vi säga att när kronan är svag blir intäkterna också svaga, säger vice vd Kent Nyström vid Viking Line som har tre svenskflaggade fartyg.
Även en stor del av passagerarna handlar i euro och det märks men borde uppvägas av att lönerna som betalas också är mindre värda. Skillnaden märks med detsamma enligt Nyström. Det är värdet vid betalningstidpunkten.
Hur stora är fluktuationerna?
– Det är svårt att säga. Den svenska kronan är en liten valuta som fluktuerat mycket under ett års tid.
Fungerar det ekonomiskt att ha Cinderella med svenskt flagg?
– Generellt sett är vi nöjda med att Cinderella är svenskflaggat. När det gäller kronkursen idag är det sannolikt en tillfällig svängning som säkert kommer att ändras.
De anställda på Cinderella får välja om de tar sin lön i euro eller kronor. Rederiet har en omräkningsservice för dem som vill ha lönen i euro. Man kan inte ändra månad för månad om man plötsligt vill spara kronor tills kursen i blir bättre.


Skild kassa
Kassachef Jonny Lilja säger att man inom Viking Line fört diskussioner om priserna på Viking Line under ett års tid, sedan den svenska kronans försvagning började.
– Men vi måste också fundera var brytningspunkten för att försäljningen går ner är. Ska vi justera priserna bara för att kronan är svag?
För Viking Line märks kronkursen först när man slutligen avyttrar kronan, det vill säga växlar över den till euro. Men inom Viking line har man en skild ”kassa” med kronor. Dit kommer inkomster och därifrån betalas utgifter till exempel i form av löner. Viking Line har möjlighet att i viss mån anpassa växlingen och invänta en bra kurs på kronan. Men inte hur länge som helst.
– Det är dåligt för hela Åland när kronan är svag, säger Lilja.


”Skvalpvaluta”
Valutahandlare Ulla Berglund på Ålandsbanken säger att det är omöjligt att säga vart det bär för kronan i dagsläget.
– Igår (läs: onsdag) gjorde alla stora länder en samordnad räntesänkning. Nu beror det på hur marknaden uppfattar den. Och de stora kvartalsboksluten runt om i världen ska trilla in, så det kan hända mycket saker nu.
Ulla Berglund säger att den finska marken har befunnit sig i samma situation som den svenska kronan.
– Vi kallar de små valutorna för ”skvalpvalutor”. De skvalpar fram och tillbaka. Men den svenska kronan har klarat sig relativt bra.
Tur för Finland är att vi har en av de tre största valutorna i världen. Det finns ingen orsak att oroa sig påpekar Ulla Berglund.


Mer varor för pengarna
De åländska företagen som handlar med Sverige har vissa fördelar när kronan är svag. Susanne Fagerström, som har Kappahl på Åland får mer varor för pengarna.
– Kappahl är en del av en svensk koncern. Uppköpen sker från Asien och går via moderbolaget i Sverige. När kronan är svag får Kappahl Åland mer varor för pengarna.
Men det gäller tvärtom också.
För Paf som har spel på nätet och på färjorna ger dagens svaga krona inga direkta konsekvenser.
– Det påverkar inte nätspelet i sig som bedrivs bara i euro, där finns inga valutaavikelser. Men man vet ju inte hur det påverkar spelarna som så att säga spelar i en annan valuta. För dem som har kronor blir det ju lite dyrare, säger Christer Mattsson vid Paf.
På färjorna har Paf en anpassad kronkurs när det gäller bordsspelen.
– Vi följer valutaläget och gör anpassningar om så krävs.
När det gäller automaterna är det för tidigt att säga om spelet i kronor påverkats.
– Men så här korta puckar har jag ingen direkt uppfattning, men jag tror det är förhållandevis marginella skillnader.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax