DELA

Svag utveckling för kommunerna

Tillväxten i ekonomin är fortfarande negativ, osäkerheten om framtiden är stor och utvecklingen av skatteinkomsterna är svag. Det konstaterar Åsub som har gjort en preliminär kalkyl av kommunernas skatteinkomster under nästa år.
Åsub har kommit fram till att kommunalskatten växer långsammare nu än vad den gjorde för några år sedan, skatteinkomsterna totalt beräknas stiga med 2,6 procent. Samfundsskatterna för hela Åland har halverats sedan 2011 och beräknas 2014 till totalt 4,7 miljoner.
– Utvecklingen av kommunalskatten är avtagande som följd av minskad inflyttning, försvagad arbetsmarknad och ökade pensionsavgångar under perioden. Samfundsskatterna sjönk med över en tredjedel ifjol och har fortsatt att minska i år. Fastighetsskatterna stiger däremot tack vare höjda beskattningsvärden, skriver Åsub.
Nytt inom fastighetsbeskattningen är bland annat att markområden kan beskattas hårdare och åldersavdraget för bostadsbyggnader sänks.
Kalkylerna är framtagna för kommunerna och kan användas som underlag i budgetprocesserna. Beslut om inkomstskatterna skall fattas senast den 17 november. (tt-s)