DELA

Svag krona tung barlast för rederierna

Trots recessionen är det fortfarande populärt att åka färja.
Tallink Silja, Viking Line och Rederi ab Eckerö rapporterar alla om ökat antal passagerare, men samtidigt är det utmanande ekonomiska tider för rederierna.
Minskade fraktvolymer är en faktor som påverkat Östersjörederierna märkbart under finanskrisen. Konkurrensen är stenhård och det talas om en nedgång med minst 25 procent gällande fraktsidan på Östersjön.
– På Eckerö Lines fraktfartyg Translandia har vi sett minskade volymer under hela året. Inom Birka Cargo har vi dock en stabil verksamhet. Tack vare en framsynt ledning finns långa kontrakt, så alla fartyg är fullt sysselsatta, säger rederi ab Eckerös vd Björn Blomqvist.

Pressade priser
Den rekordsvaga svenska kronan är nästa faktor som sätter kraftiga spår i rederiernas resultat. Trots att alla rederier rapporterar om ökat antal passagerare så drar det inte upp det ekonomiska resultatet. Vinsten per passagerare minskar, samtidigt som den hårda konkurrensen pressar ner biljettpriserna.
Viking Line räknar med att antalet passagerare fortsätter att öka även 2010 och Eckerös Björn Blomqvist håller med om att korta resor, som kryssningar, anses vara mindre konjunkturkänsliga.
– Det är ett mönster vi känner igen från tidigare, att korta avbrott i vardagen anser man sig ha råd med även när det är lågkonjunktur, säger han.
Under 2009 byttes det till svensk flagga i aktern på både ms Eckerö och Birka Paradise. Hur har det påverkat er?
– Det var åtgärder som minskade den negativa påverkan av den svaga kronan, säger Björn Blomqvist.
Vad tror du om 2010 för rederierna?
– Det är svårt att förutsäga. De ekonomiska prognosmakarna har väldigt olika uppfattning om vad som väntar, om vi har nått botten och är på väg uppåt varaktigt eller om den uppgång som upplevs nu är skapad av stimulansåtgärder, säger Björn Blomqvist.

V eller W
Han berättar hur de två olika teorierna illustreras med endera ett V, alltså att vi börjat ta oss upp ur den ekonomiska svackan, eller med ett W, att det handlar om en ”konstgjord uppgång” och att vi har en ny nedgång att vänta inom snar framtid.
– Det är svårt att avgöra vem som har rätt, men vi har nog vänta oss ännu ett år med turbulent ekonomi, säger Björn Blomqvist.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax