DELA

Surfplattor i plugget ett mål för IT-strategi

Ålands landskapsregering har fastställt en IT-strategi för undervisningssektorn på Åland 2014–2017.
– Strategin är ett stöd för skolans verksamhet och pekar på områden där en utveckling är önskvärd, skriver man i ett pressmeddelande.
Att elever ska kunna använda egna surfplattor i undervisningen är ett av målen.
Landskapsregeringen skriver att IT-strategin för undervisningssektorn har tagits fram för att stöda utvecklingen av en likvärdig undervisning för alla.
– Strategin står i samklang med den digitala agendan för Åland som är landskapsregeringens fastställda strategi för att utveckla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle, skriver man.
Landskapsregeringen menar att digitala verktyg utgör en självklar del av vardagslivet.
– Skolans uppdrag är att utveckla och stöda de kompetenser och färdigheter som motsvarar samhällets nuvarande och framtida krav. I skolans uppdrag ingår att fostra elever och studerande så att de kan använda digitala verktyg och den digitala informationen på ett tryggt, etiskt, upphovsrättsligt och källkritiskt sätt, skriver man.
Landskapsregeringen menar att skolorna redan utvecklas med framtidens kompetenser i sikte.
– Och det behövs en beredskap att forma skolan för dagens men framför allt framtidens behov. Det ställs krav på att skolan ska vara flexibel och behovsanpassad men också kunna utvecklas och förändras. Landskapsregeringens avsikt är att skolorna utifrån strategin ska finna stöd i sitt eget utvecklingsarbete.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg