DELA

Sunnanberg följer utvecklingen

Sunnanbergs vårdhem i Saltvik har blivit tillfrågade om de vill medverka i Trobergshemmets projekt om att gå igenom de äldres läkemedelsanvändning.
De har tackat nej. I stället avvaktar man resultatet.
Med tanke på de många projekt som påbörjas på äldreboenden på Åland har Sunnanberg valt att slutföra sina egna innan de ger sig in i något nytt.
– Vi har ett väldigt bra samarbete med Trobergshemmet, men i år har vi arbetat med ett eget projekt, säger äldreomsorgschef Eeva Jansson.
Projektet liknar läkemedelsgenomgångarna, men i stället för att optimera medicineringen har fokus legat på själva säkerheten under behandlingen.
– Vi har gått igenom hela processen från apoteket till när vi ger mediciner till klienten med all möjlig problematik som kan uppkomma.
Arbetet har resulterat i en skriftligt plan för läkemedelsbehandling på boendet. Planen har utarbetats av sjuksköterskor och vårdhemmets läkare.
Sunnanberg följer utvecklingen på Trobergshemmet. När slutresultaten kommer tar de ställning till om de vill ingå ett framtida samarbete kring läkemedelsgenomgångar.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall