DELA

Sundsjägare säger sitt om lodjursstammen

– Vi kan tänka oss en lodjursstam på Åland.
Det säger Sixten Häggblom, ordförande i Sunds jaktvårdsförening som har lämnat in en skrivelse om lodjursstammen till landskapet.
Men föreningen vill att landskapet snabbt tar fram en förvaltningsplan.
– Det behövs till exempel skyddsåtgärder för djur, ersättningsförfaranden för djurägare som drabbas, och att skyddsjaktlicenser ska kunna ges med kort varsel.
När landskapsregeringen låter lodjur komma in i landskapet har den också ett ansvar för följderna, säger Häggblom.
– Jag har fått ovanligt många rapporter om lodjur den senaste hösten. Det känns som om det bara är toppen på isberget och folk börjar bli oroliga. Men känslan man får är att ingenting görs åt problemet på landskapet. (pd)