DELA

Sundman undrar: Hur är min reseräkning felaktig?

Vad ska jag göra annorlunda i fortsättningen med anledning av kanslikommissionens beslut om reseersättningen?
Det undrar lagtingsledamot Danne Sundman Ob) i ett brev som han skickade till lagtingskansliet i går.
E-brevet är adresserat till lagtingsdirektör Susanne Eriksson och talman Roger Nordlund i egenskap av ordförande för lagtingets kanslikommission som förra veckan beslöt att tillämpa regelverket om reseersättningar och dagtraktamenten för lagtingsledamöterna strängare än hittills. Nya Åland berättade om beslutet i går.
Samma dag som beslutet fattades skickade lagtingsdirektören ut ett mejl till samtliga 30 lagtingsledamöter där det framgick att kanslikommissionen ser över reglerna för att göra dem enklare och mera enhetliga. I meddelandet berättas också att kommissionen fattat beslut om att det är den faktiska mötestiden och till den anslutna restider mellan hemmet och lagtinget som ska ligga till grund för ersättningen och att lagtingsledamöterna ombeds beakta detta när de skriver reseräkningar i framtiden.
Detta har föranlett Danne Sundman att ställa frågan till lagtingskansliet: Hur ska han göra som åker buss enligt fastställd tidtabell till och från lagtinget?

”Offentlig dementi”
I brevet påpekar han att han har följt regelverket så gott det går för en bussåkare och att han på det sättet är både ekonomisk och miljövänlig.
”Jag kräver omedelbart besked om till vilken del min reseräkning är felaktig och summan som jag kan betala tillbaka för att tillrättalägga missförståndet i tolkningen av regelverket, alternativt ett tydligt besked att allt är ok och en offentlig dementi av spekulationerna i artikeln. Vidare önskar jag svar på frågan nedan och om jag ska börja köra bil igen för att slippa dylika anklagelser. Som jag förstår ert beslut om ändrade regler så berör de inte mig eftersom jag inte kan åka buss oftare än turlistan medger”, skriver han.

Schablon i riket
En titt på riksdagsledamöternas ekonomiska förmåner visar att de utöver lönen får mellan 986 och 1.809 euro per månad i skattefri kostnadsersättning beroende på var de bor. Procenten är högre om de bor mer än 30 km från riksdagshuset i Helsingfors. Också de ledamöter som har fast bostad i huvudstadsregionen får ersättningen på 986 euro per månad.
Dessutom har de rätt att åka tåg, reguljärt inrikesflyg och fjärrtrafikbuss gratis på resor som anknyter till riksdagsuppdraget samt taxi i huvudstadsregionen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax