DELA

Sundback vill ha kompetenta äkare till Godby-vården

LAGTINGET. För närvarande täcker AT-läkare, det vill säga studerande, upp läkarbristen i Godby.
– Det är väl meningen att de ska få handledning och inte fungera analogt som fullt utbildade och kompetenta läkare, undrar Barbro Sundback (s).
Hon har riktat en enkel fråga till landskapsregeringen och vill veta vad som görs för att få till stånd en fungerande läkartjänst inom hälsovården. Sundback anser att situationen på norra Åland är långt ifrån tillfredsställande med tjänster som länge varit obesatta.
– Det innebär att hemsjukvården för de äldre och skolhälsovården för barn och unga inte kan skötas enligt läkarnas befolkningsansvar.
I måndags svarade landskapsregeringsledamoten med ansvar för social- och hälsofrågor, Katrin Sjögren.
– Rekryteringen är en ödesfråga för ÅHS.

Ständig fråga
Hon berättar att problematiken behandlas på nästan varje styrelsemöte. I den åländska primärvården ska det finnas 13 läkare, av vilka tre är placerade i Godby och tio i Mariehamn. Läget har ljusnat lite den senaste tiden, säger Sjögren.
– Det saknas i primärvården i dag tre läkare och två läkare jobbar 80 procent.
Den här månaden återkommer en läkare till Mariehamn efter randutbildning i Sverige.
– Och i november och december underlättas situationen av att ÅHS har tillgång till AT-läkare. De fyller en del av läkarbehovet men har vissa begränsningar. De är trots det riktigt värdefulla för helhetsfunktionen.

Orimliga krav
Barbro Sundback håller med om att AT-läkarna ska ses som en resurs.
– Men i Godbyfallet, där läkaren är anställd på 80 procent, blir det orimligt. Det betyder att en ickekompetent kommer att ha det medicinska ansvaret 20 procent av tiden.
Ingen AT-läkare lämnas ensam, svarar Sjögren.
– Det finns alltid ett back-up system: vakjourer och erfarna läkare. Jag vet att man har en dialog där.

Inga klagomål
Dessutom, menar hon, har landskapsregeringen har inte fått några direkta klagomål om hur läkarsituationen och patienterna sköts i Godby.
I Sverige bedrivs en aktiv rekrytering både från Polen och Tyskland. ÅHS ska nu bli bättre på att rekrytera läkare.
– Efter årskiftet kommer man att aktivt försöka rekrytera vid riksstämman i Göteborg och vid läkardagarna i Helsingfors.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax